leila zonic

Lejla Zonić

LEJLA ZONIĆ, 30.09.1992. | BORN IN TUZLA, BOSNIA AND HERZEGOVINA

BHS

Iskusna voditeljica projekata s dokazanom historijom rada sa međunarodnim sektorom, zatim fondacijama, nevladinim i privatnim sektoru. Vješta je u poslovnom planiranju, upravljanju projektima, poslovnom razvoju i upravljanju događajima.

Lejla ima dvije potvrde o izvrsnosti koje je osiguralo veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a radila je kao dio tima na Strategiji za mlade za Federaciju Bosne i Hercegovine. Također, radila je u timovima koji su organizirali brojne seminare i konferencije u BiH i široj regiji, uključujući brojne uloge govornika i panelista.

Bila je govornik na konferencijama koje su organizirali AIESEC, Microsoft, Ekonomski fakultet u Tuzli, Internacionalni Burch univerzitet i Ujedinjeni narodi, a na teme povezane s aktivizmom mladih i političkim sudjelovanjem mladih u BiH, ženskim pravima i brojne druge teme. Redovno je prisustvovala brojnim seminarima i konferencijama, što joj je pomoglo da stekne značajan uvid u širok spektar sektora. Bila je trenerica brojnih organizacija na temu pisanja prijedloga projekata, pisanja CV-a i angažmana mladih. Jedan od takvih treninga bio je kada je radila za Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i Američku anbasadu u BiH. Štoviše, prošla je obuku o budžetiranju, nakon koje je pozvana da podijeli svoje uvide s političarkama u BiH.

Lejla Zonić je članica Savjetodavne skupine za mlade OSCE-a u Bosni i Hercegovini od januara 2018. godine. Prije nego što se pridružila YAG-u, surađivala je s OSCE-ovom misijom u Bosni i Hercegovini u naporima da uspostavi Vijeće mladih grada Tuzla.

Praksu je obavljala u Ujedinjenim narodima u Bosni i Hercegovini (UNDP agencija).

Kao pomoćnica izvršnog direktora u kompaniji ALMA RAS stekla je iskustvo u poslovnom razvoju, upravljanju projektima, strateškom planiranju, vođenju i upravljanju ljudima, pažnji prema detaljima, organizacijskim sposobnostima, itd.

Danas radi kao projekt menadžer u Q One Tech, kompaniji za istraživanje tržišta u razvoju i razvoju softvera za uvid u potrošače.

ENG

Experienced Project Manager with a demonstrated history of working in the international organization industry, NGO sector, and the private sector. She is skilled in Business Planning, Project Management, Business Development, and Event Management.

Ms. Zonić has two certificates of Excellence provided by the Embassy of the United States of America in Bosnia and Herzegovina, and she has worked as part of a team on the Youth Strategy for the Federation of Bosnia and Herzegovina.

Also, she has worked on teams that organized numerous seminars and conferences in BiH, and the wider region, including a number of roles as a speaker and panelist. For example, she was a speaker at conferences organized by AIESEC and the United Nations on topics related to youth activism and political participation of young people in BiH. She also regularly attended numerous seminars and conferences, which helped her gain a significant amount of insight on a wide range of subjects.

She was a trainer for numerous organizations on the subject of project proposal writing, CV writing, and youth engagement. One such training was when she worked for the Civil Society Promotion Center (CPCD) and the American Embassy in BiH. She moreover passed training on budgeting, subsequent to which she was invited to share her insights with women politicians in BiH.

Ms. Zonić has been a member of the OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina Youth Advisory Group since January 2018. Prior to joining YAG, Ms. Zonić co-operated with the OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina in efforts to establish the Youth Council of the City of Tuzla.

Her internship was in United Nations (UNDP Agency).

As an assistant to the CEO of ALMA RAS, she gained experience in business development, project administration, strategic planning, leadership and personnel management, attention to detail, organizational skills, etc.

Today, she is working as a Project manager in Q One Tech – emerging market research and consumer insight software development company.